Skorstensfläktar till öppna spisar eller braskaminer

Med exodrafts rökgasfläktsystem har man alltid kontroll över draget i skorstenen, oavsett väder och vind eller andra faktorer som kan påverka det naturliga draget.

Skorstenens funktion är dels att föra bort röken, dels att tillföra syre för att få en effektiv förbränning. I idealfallet sker det med naturligt drag, men både skorstenen själv och en rad yttre faktorer påverkar det naturliga draget och därmed skorstenens effektivitet.

Med ett rökgasfläktsystem från exodraft kan man kontrollera draget i skorstenen. Rökgasfläkten monteras överst på skorstenen och skapar ett undertryck, som gör att rökgaserna dras upp genom skorstenen i stället för att gå ut i rummet. Med det tillhörande styrsystemet kan man styra draget i skorstenen efter behov, så att man kan njuta av brasan i den öppna spisen eller braskaminen utan obehag.

exodrafts rökgasfläktsystem för ensamstående braskaminer och öppna spisar består av en skorstensfläkt av typ RS eller RSV med axialhjul samt tillhörande styrning och tillbehör.

Med exodrafts rökgasfläktsystem kan man upprätthålla nödvändigt skorstensdrag oavsett skorstenens dimensioner och hur många eldstäder som är anslutna till skorstenen.

Det finns dock många lägenheter med eldstäder som inte kan användas, eftersom draget är för dåligt. Många använder inte sina eldstäder på grund av problem med röknedslag och obehaglig lukt från eldstaden, och att det kommer in rök i lägenheten när man tänder eldstaden eller fyller på mer bränsle. Problem som beror på för dåligt drag i skorstenen.

Rökgasfläkten monteras ovanpå skorstenen. Skorstensfläkten levereras som standard med justerbara vinkelben, pansarslang, förankringslina samt mineralullsplatta för vibrationsfri drift.

För montering på murad skorsten:

Vinkelbenen monteras i spåren på undersidan av rökgasfläkten. Vid färdig montering ska benen vara 2-4 mm från insidan av skorstenen så att de inte överför vibrationer. Mineralullsplattan läggs med alu-folien uppåt, man gör hål motsvarande skorstenens öppning och placerar rökgasfläkten ovanpå.

Vid montering på stålskorsten:

Om rökgasfläkten ska monteras på en stålskorsten används flänsar och vibrationsdämpare istället för vinkelben (flänsen beställs separat). Mineralullsmattan placeras på flänsen med alu-folien uppåt och man skär hål i mineralullsmattan motsvarande skorstenens öppning. För att göra plats för vibrationsdämparna skär man av mineralullsmattans hörn. Flänsen monteras på rökgasfläkten med hjälp av de medlevererade vibrationsdämparna och allt placeras ovanpå skorstenen.

Anslutning av skorstensfläkten

Säkerhetsvajern monteras på skorstenen och fästs i rökgasfläkten. Arbetsbrytaren (följer inte med som standard) monteras på skorstenen och ansluts till el. Obs! Om skorstenen har använts med dåligt drag under längre tid bör den sotas innan rökgasfläkten startas, så att man förhindrar skorstensbrand.

I vissa fall ställs speciella arkitektoniska krav på skorstenen. Det är då möjligt att göra rökgasfläkten nästan ”osynlig” genom att bygga in den och dölja den i skorstenens överdel. exodraft ger gärna råd om hur detta ska genomföras.

Service och underhåll

Service och rengöring av rökgasfläkten sker vid behov (dock minst en gång per år) beroende på typ av bränsle. När rökgasfläkten är öppen är den enkel att rengöra i samband med sotning av skorstenen.

Rökgasfläkten skall alltid vara i drift när eldstaden används. Brandskador täcks inte av exodrafts garanti. exodraft ger 2 års fabriksgaranti och 6 månaders full returrätt.